Marketing coaching

Marketing & Business Coaching

Mijn specialisme ligt bij het ondersteunen van het neerzetten van een gedegen basis waarop verder gebouwd kan worden. Dat doe ik door middel van coaching in combinatie met praktische opdrachten (training) en waar nodig met praktische ondersteuning. Hieronder staan de huidige opties.

Groei & Bloei – groepstraject

Dit 6 maanden programma is drie vliegen in één klap: begeleiding op het innerlijke vlak, begeleiding in de strategie en begeleiding in de praktische uitvoering. Je krijgt dus van A tot Z jouw verhaal helder op papier en ga jij dit ook met de wereld delen. Je gaat dus zowel naar binnen als naar buiten om jouw verhaal te gaan vertellen. Hierdoor staat jouw basis als een huis.

1-op-1 Coaching

De optie tot 1-op-1 coaching is veelal op maat. Waar ligt de hulpvraag? En wat is er nodig om die hulpvraag op te lossen? 
Net als in het groepstraject is het doel om te zorgen voor een gedegen basis en het in de wereld zetten van jouw verhaal. Dit door middel van coaching, training en praktische ondersteuning indien nodig. De duur is op maat.